PRODUKTA DROŠĪBA

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI UN INSTRUKCIJAS.

LŪDZU, PIRMS LIETOŠANAS IZLASI VISUS DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMUS UN INSTRUKCIJAS, LAI IZVAIRĪTOS NO TRAUMĀM.

Šie drošības brīdinājumi un instrukcijas nevar aptvert visus iespējamos apstākļus, kas varētu rasties, un lietotājiem jāievēro piesardzība.

SAGLABĀ ŠOS DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMUS UN INSTRUKCIJAS, JO TIE SATUR BŪTISKU INFORMĀCIJU.

LIETOTĀJI, KURIEM ŠIS PRODUKTS IR PAREDZĒTS

 • Nikotīna spilventiņi ir paredzēti tikai pilngadīgiem lietotājiem.
 • Nikotīna spilventiņi ir paredzēti pilngadīgiem lietotājiem, kuri jebkurā gadījumā turpinātu lietot tabaku vai nikotīnu saturošus izstrādājumus.
 • Bērni un pusaudži nekādā gadījumā nedrīkst lietot nikotīna spilventiņus.
 • Nikotīna spilventiņus nedrīkst lietot personas ar samazinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai zināšanu trūkumu, ja vien viņiem nav sniegta uzraudzība vai norādījumi par produkta lietošanu drošā veidā un izprotot ar to saistītos riskus.

NIKOTĪNS

 • Nikotīna spilventiņi satur nikotīnu, kas izraisa atkarību.
 • Nikotīna spilventiņi nav bez riska. Labākais veids, kā samazināt ar nikotīnu saistītos veselības apdraudējumus, ir pilnībā atmest nikotīna lietošanu.
 • Dažiem lietotājiem var rasties sāpes vēderā, sāpes krūtīs, klepus, reibonis, sausa mute, sausa rīkle, smaganu iekaisums, galvassāpes, savārgums, aizlikts deguns, slikta dūša, mutes kairinājums, sirdsklauves, rīkles kairinājums un vemšana.
 • Nikotīnu saturošus produktus nedrīkst lietot cilvēki, kuriem ir sirds slimības vai sirds slimību risks, cukura diabēts, epilepsija vai krampju lēkmes.
 • Nikotīnu saturošus produktus nedrīkst lietot grūtniecības vai zīdīšanas laikā. Ja esi grūtniece, baro bērnu ar krūti vai domā, ka Tev varētu būt iestājusies grūtniecība, Tev ir pilnībā jāatmet tabakas un nikotīna lietošana.
 • Pārtraucot smēķēšanu vai pārejot uz nikotīna spilventiņiem vai citiem nikotīnu saturošiem produktiem, var būt nepieciešams pielāgot noteiktu zāļu (piemēram, teofilīna, klozapīna, ropinirola) devas.
 • Ja Tev ir jautājumi par to, vai vajadzētu lietot nikotīna spilventiņus, ņemot vērā esošo veselības stāvokli, Tev jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA!

AIZRĪŠANĀS UN NORĪŠANAS RISKS

 • Uzglabā nikotīna spilventiņus bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
 • AIZRĪŠANĀS APDRAUDĒJUMS — Nikotīna spilventiņos ir sīkas daļiņas.
 • NORĪŠANAS APDRAUDĒJUMS — Ja nikotīna spilventiņš tiek norīts, nekavējoties meklē medicīnisko palīdzību. Nekavējoties pēc lietošanas izmet spilventiņus.

UZMANĪBU: KAIRINĀJUMA RISKS

 • Nekošļā un lietošanas laikā ievēro piesardzību, lai nesabojātu nikotīna spilventiņus. Pārtrauc lietot nikotīna spilventiņus un meklē medicīnisko palīdzību, ja jūti diskomfortu vai kairinājumu, piemēram, čūlas mutē.
 • Pēc saskares ar nikotīna spilventiņiem, nomazgā rokas un nepieskaries acīm. Ja produkts nokļūst acīs, nekavējoties skalo ar ūdeni un meklē medicīnisko palīdzību.

UZMANĪBU: ALERĢISKAS REAKCIJAS RISKS

 • Nikotīna spilventiņu lietošana var izraisīt alerģisku reakciju, piemēram, sejas, lūpu, mēles, smaganu, rīkles vai ķermeņa pietūkumu, apgrūtinātu elpošanu vai sēkšanu.
 • Pārtrauc lietot nikotīna spilventiņus un nekavējoties meklē medicīnisko palīdzību, ja novēro kādu no iepriekš minētajiem simptomiem, jo tie var liecināt par nopietnu alerģisku reakciju.

NIKOTĪNA SPILVENTIŅA LIETOŠANA

 • Nikotīna spilventiņi ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai un tos nekad nedrīkst lietot atkārtoti.
 • Lietot tikai atbilstoši norādījumiem. Vienlaicīgi izmanto tikai vienu spilventiņu.
 • Nekādā veidā nepārveido nikotīna spilventiņus un nepievieno nikotīna spilventiņam nekādas vielas. Tā rīkojoties, var gūt savainojumus.

LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

 • Neizmanto nikotīna spilventiņus vietās, kur to lietošana ir aizliegta.
 • Neglabā nikotīna spilventiņus pārāk augstā temperatūrā vai mitrumā, kā arī ārpus iepakojuma. Neizmanto nikotīna spilventiņus, ja tie ir pakļauti pārāk augstai temperatūrai vai mitrumam.
 • Izmanto nikotīna spilventiņus atbilstoši produkta etiķetē norādītajam datumam.
 • Nekavējoties izmanto nikotīna spilventiņu, kad tas ir izņemts no iepakojuma.
 • Neizmanto nikotīna spilventiņu, ja šķiet, ka tas ir bojāts vai salauzts un pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā tas ir bojāts.
 • Glabā un izmet nikotīna spilventiņus bērniem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
 • Izmet nikotīna spilventiņus un iepakojumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem

ZIŅOŠANA PAR NEVĒLAMIEM NOTIKUMIEM VAI STARPGADĪJUMIEM

 • Ja, lietojot nikotīna spilventiņu, novēro jebkādu nevēlamu ietekmi uz veselību, konsultējies ar veselības aprūpes speciālistu.
 • Par jebkuru nevēlamu notikumu vai incidentu vari ziņot, sazinoties ar vietējo Klientu apkalpošanas centru pa tālruni 800 200 90. Ziņojot par blakusparādībām, Tu vari palīdzēt sniegt plašāku informāciju par šī izstrādājuma drošību.

Šis produkts ir paredzēts tikai pilngadīgiem lietotājiem un nav bez riska. Nikotīns izraisa atkarību.