ZYN MĀJASLAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Pēdējais atjauninājums:

Ievads

Laipni lūdzam zyn.com mājaslapā (turpmāk tekstā - Mājaslapa), kas pieder un ko uztur Philip Morris Latvija, Krišjāņa Valdemāra ielā 62, Rīgā, LV-1013, Latvijā, tel. nr. 80020090 (turpmāk tekstā lietots kā “mēs”).

Kas mēs esam? Mēs esam daļa no starptautiskās Philip Morris uzņēmumu grupas. Esam identificējuši sevi un norādījuši savu kontaktinformāciju vietnē, no kuras Tu uz šejieni tiki novirzīts.

Kā pieņemt noteikumus. Izmantojot vietni, Tu piekrīti šiem lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi). Tie ir svarīgi noteikumi, kas saistīti ar vietnes lietošanu, un Tev vispirms ir jāiepazīstas ar tiem, jo tie ir Tev saistoši.

Atbildības ierobežojums. Izmantojot vietni, Tu piekrīti noteiktiem atbildības ierobežojumiem, kas tālāk tiks paskaidroti. Īsāk sakot, vietnes izmantošana ir uz Tevis paša atbildību; mēs neesam atbildīgi un nesniedzam nekādas garantijas (tiešas vai netiešas) par tās izmantošanu.

JA NEPIEKRĪTI ŠIEM NOTEIKUMIEM, TEV NAV ATĻAUTS IZMANTOT MĀJASLAPU.

Papildu noteikumi. Ja vēlies izmantot noteiktas šīs vietnes daļas vai kādu no šeit piedāvātajām aktivitātēm, uz tām var attiekties atšķirīgi noteikumi, nosacījumi un paziņojumi. Šajā gadījumā mēs Tevi ar tiem iepazīstināsim un dažās situācijās pirms darbību veikšanas Tev būs jāizlasa papildu noteikumi un nosacījumi, kā arī jāapstiprina piekrišana tiem.

Šo noteikumu izmaiņas. Mēs varam laiku pa laikam veikt izmaiņas šajos Noteikumos. Šādos gadījumos Tu saņemsi paziņojumu par veiktajām izmaiņām, pirmo reizi apmeklējot vietni pēc to stāšanās spēkā. Turpinot lietot vietni, Tu piekrīti atjauninātajiem Noteikumiem. Datums šīs lapas augšdaļā ir datums, kad šie noteikumi pēdējo reizi tika atjaunināti.

Mājaslapas izmantošana

Mājaslapa ir paredzēta pilngadīgiem tabakas vai nikotīna izstrādājumu lietotājiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu un plāno turpināt lietot tabaku vai nikotīnu saturošus izstrādājumus (turpmāk – Paredzētie lietotāji), kā arī dzīvo mūsu valstī. Ja Tu neatbilsti šīm prasībām, Tu nedrīksti Mājaslapu izmantot.

Izmaiņu veikšana interneta lapas darbībā un tās darbības pārtraukšana

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem pilnībā vai daļēji mainīt, apturēt vai pārtraukt Mājaslapas darbību vai piekļuvi tai. Piemēram, mēs varam bloķēt iespēju izmantot Mājaslapu, ja mums ir iemesls uzskatīt, ka to izmanto personas, kuras nav Paredzētie lietotāji.

Mēs jebkurā laikā varam atjaunināt Mājaslapu un mainīt tās saturu. Lai gan mēs cenšamies regulāri atjaunināt informāciju Mājaslapā, lūdzu, ņem vērā, ka tās saturs jebkurā laikā var būt novecojis un mums nav pienākuma to atjaunināt.

Mēs varam pārtraukt normālu Mājaslapas vai tās daļas darbību, ja tas ir nepieciešams pastāvīgai vai ārkārtas apkopei, kļūdu labošanai vai citu izmaiņu veikšanai.

Mājaslapas un materiālu izmantošana

Interneta lapa un viss tās saturs (ieskaitot foruma ziņas, programmatūru, failus, grafiskos materiālus, datus, attēlus un citus materiālus, turpmāk tekstā — Materiāli) pieder tikai mums, mūsu saistītajiem uzņēmumiem vai licences devējiem (vai jebkurai iepriekšminēto kombinācijai) un tos aizsargā attiecīgi Tavas vai citu valstu likumi.

Intelektuālā īpašuma tiesības uz Materiālu pieder mums vai mūsu licences devējiem. Tu nedrīksti Mājaslapu vai jebkuru tās materiālu izmantot, modificēt, kopēt, reproducēt, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt, pārraidīt, izplatīt, pārdot, licencēt, iznomāt, publiski demonstrēt vai izpildīt, pārraidīt, rediģēt, pielāgot vai izveidot atvasinātus darbus no jebkuras tās daļas vai izpaust jebko par tehnoloģiju vai tās daļu.

Mājaslapa un Materiāli ir paredzēti tikai personiskai, privātai lietošanai. To izmantošana citiem mērķiem (piemēram, biznesa vai komerciāliem nolūkiem) ir aizliegta. Lūdzu, izlasi zemāk esošo sadaļu "Atbildības ierobežojumi".

Saites

Mājaslapā var būt saites uz trešo pušu vietnēm. Šādas saites tiek sniegtas tikai Tavām ērtībām. Tā kā mēs nevaram kontrolēt šādas tīmekļa vietnes un tās nepārbaudām, lūdzu, ņem vērā tālāk minēto:

mēs tās neautorizējam, neesam par tām atbildīgi, nedodam solījumus saistībā ar tiem, jo īpaši – neesam atbildīgi par nosacījumiem, kādos šādas interneta lapas tiek nodrošinātas lietošanai, vai par to privātuma praksi, pieejamību, saturu, reklāmu, produktiem vai citiem materiāliem, pakalpojumiem vai informāciju, ko šīs vietnes publicē vai sniedz; un

šādas interneta vietnes Tu apmeklē uz savu atbildību.

Aizliegts jebkurā citā interneta lapā ievietot rāmjus, saites vai hipersaites uz Mājaslapu.

Privātums un sīkdatņu izmantošana

Tavas personīgās informācijas vākšana un apstrāde, kas tiek veikta kontaktu punktos, tiks veikta saskaņā ar mūsu Privātuma paziņojumu. Lūdzu, izlasi to, lai uzzinātu, kāda veida personīgo informāciju mēs varam vākt, kā mēs to izmantojam, ar ko mēs to kopīgojam, kā mēs to aizsargājam, kā arī par mūsu tiesībām un to izmantošanu.

Šī Mājaslapa izmanto arī sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai automātiski apkopotu noteiktu informāciju par apmeklētājiem.

Pirms Mājaslapas izmantošanas Tev vajadzētu izlasīt Privātuma paziņojumu un paziņojumu par sīkfailiem, kas, tāpat kā šie Noteikumi, laiku pa laikam var tikt grozīti.

Atruna

Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai padarītu Mājaslapu informatīvu un patīkamu lietošanai, ja šajos Noteikumos un nosacījumos nav pretēju apgalvojumu, Vietne tiek nodrošināta tāda, kāda tā ir. Bez tam:

1. Tu (nevis mēs) esi atbildīgs par Mājaslapas piemērotību Tevis izvēlētajiem lietošanas mērķiem;

2. mēs nenesam atbildību pret Tevi saistībā ar Mājaslapu (saskaņā ar punktu "Atbildības ierobežojums"); un

3. mēs neesam atbildīgi par Mājaslapas piemērotību Tavām vajadzībām un, ciktāl to pieļauj likums, izslēdzam visus tiešos vai netiešos solījumus un garantijas, t.sk.:

  • ka Mājaslapa vai jebkurš tajā iekļautais, caur to pārraidītais vai kā citādi ar Mājaslapu saistītais saturs ir precīzs, pilnīgs, savlaicīgs, aktuāls, atbilstošs vai darbosies bez problēmām;

  • ka piekļuve Mājaslapai paliks netraucēta vai bez problēmām; tāpat kā

  • ka Mājaslapa vai datorsistēmas, no kurām tiek piekļūts Mājaslapai, nesatur vīrusus vai citus kaitīgus komponentus.

 

Atbildības ierobežojums

Mēs neizslēdzam un neierobežojam atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot ar likumu, atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies mūsu nolaidības dēļ, vai atbildību, kas izriet no mūsu tīšas nepatiesas informācijas sniegšanas vai rupjas nolaidības.

Mēs neesam atbildīgi pret Tevi par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, lietojot Mājaslapu, pārkāpjot šos Noteikumus vai ko izraisījuši tehnoloģiski kaitīgi materiāli vai darbības (piemēram, vīruss vai masīvs tīkla uzbrukums), kas var ietekmēt Tavu datoru, aprīkojumu, datorprogrammas, datus vai citus materiālus saistībā ar mūsu Mājaslapas vai jebkuras saistītās interneta lapas izmantošanu.

Tu atzīsti un piekrīti, ka Mājaslapas darbība ir atkarīga no pareizas un efektīvas interneta un citu trešo pušu aprīkojuma un pakalpojumu (ieskaitot Tavas ierīces vai interneta pārlūkprogrammas) darbības, par ko mēs nesniedzam nekādas garantijas un par kuriem mēs neesam atbildīgi.

Mēs neesam atbildīgi par īpašiem, netiešiem, sodošiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kā arī par datu, peļņas, ieņēmumu, zaudētām biznesa iespējām vai kaitējumu reputācijai.

Ja Tava rīcība izraisa tehniskus traucējumus Mājaslapas darbībā vai sistēmās, kas pārraida Mājaslapu Tev vai citiem lietotājiem, Tu piekrīti uzņemties atbildību par jebkādiem zaudējumiem, saistībām, izmaksām un izdevumiem, ieskaitot saprātīgu advokāta honorāru un juridiskās izmaksas, kas ir saistīta vai izriet no šādas neveiksmes.

Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti

Šos Noteikumus un nosacījumus, kā arī to, kā Tu izmanto Mājaslapu, regulē Mājaslapas kontaktinformācijā norādītās ģeogrāfiskās teritorijas likumi un jurisdikcijas (turpmāk tekstā – Jurisdikcija). Ar šo Tu neatsaucami piekrīti jurisdikcijā esošo tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai (un, ja nav spēkā esošas pušu vienošanās par ko citu - mūsu juridiskajai adresei tuvākās pilsētas tiesām) visos gadījumos, kas saistīti ar šo Noteikumu darbību. Mājaslapa ir izstrādāta saskaņā ar Jurisdikcijas likumdošanu.

Citas svarīgas tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem

Mēs varam nodot mūsu tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem citai juridiskai personai, taču tas neietekmē Tavas tiesības šo Noteikumu ietvaros.

Ja mēs neuzstāsim uz Tavu saistību izpildi saskaņā ar šiem Noteikumiem vai neizvērsīsim savas tiesības attiecībā pret Tevi, vai atliksim šādas darbības, tas nenozīmē atteikšanos no tiesībām tās piemērot gadījumā, ja nepildīsi saistības. Tas arī nenozīmē, ka Tev nav pienākuma pildīt savas saistības. Ja mēs nolemsim atteikties no savām tiesībām uz tiesiskās aizsardzības līdzekli par šo Noteikumu pārkāpumu, mēs to darīsim rakstiski.

Katra šo Noteikumu sadaļa tiek piemērota atsevišķi. Tas nozīmē, ka, ja tiesa vai kompetentā iestāde konstatē, ka kāds Nosacījums ir nelikumīgs, nepieļaujams vai neizpildāms, pārējās sadaļas paliek spēkā pilnībā.

Šie noteikumi nepiešķir nekādas tiesības nevienam citam, izņemot Tevi un mūs.

Kā ar mums sazināties

Lūdzu, sazinies ar mums pa tālruni 800 200 90, ja:

uzskati, ka Mājaslapa pārkāpj Tavas intelektuālā īpašuma tiesības, satur nelegālu, aizskarošu saturu vai pārkāpj Tavas vai trešo pušu tiesības; vai

Tu vēlies uzdot jautājumus par šiem Noteikumiem vai Mājaslapu.

 

 

Šis produkts ir paredzēts tikai pilngadīgiem lietotājiem un nav bez riska. Nikotīns izraisa atkarību.