Dôležité informácie k nikotínovým vrecúškom ZYN

Spoločnosť PMI ponúka širokú škálu kvalitných, vedecky podložených bezdymových výrobkov, ktoré sú oveľa lepšou voľbou ako fajčenie cigariet. Našou víziou je, že naše bezdymové výrobky jedného dňa úplne nahradia cigarety.

1.     Fajčenie cigariet spôsobuje vážne ochorenia a je návykové. Bezpochyby najlepšie rozhodnutie, ktoré môže každý fajčiar urobiť, je s užívaním tabaku a nikotínu úplne prestať.

2.     Tabak alebo nikotín by nemali užívať neplnoleté osoby, a to v žiadnej forme.

3.     Bezdymové výrobky PMI sú určené dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových produktov.

4.     Bezdymové výrobky PMI sa neponúkajú ľuďom, ktorí tabakové alebo nikotínové výrobky nikdy neužívali alebo ktorí s ich užívaním prestali. Naše bezdymové výrobky nepredstavujú alternatívu k odvykaniu a ani neslúžia ako pomôcky na odvykanie.

5.     Bezdymové výrobky spoločnosti PMI nie sú bez rizika a obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Prechod na bezdymové výrobky je však oveľa lepšou voľbou ako pokračovať vo fajčení cigariet.

6.     Dospelých užívateľov bezdymových výrobkov podporujeme na ich ceste k úplnému prechodu prostredníctvom vzdelávania a poradenstva.

7.     Ak chcú spotrebitelia využívať výhody bezdymových výrobkov, musia na tieto produkty kompletne prejsť a s fajčením natrvalo prestať.

8.     Spotrebiteľov informujeme o všetkých dôležitých bezpečnostných informáciách týkajúcich sa našich bezdymových výrobkov.

Prečítajte si viac v našom materiáli Postupy pre správny prechod na bezdymové výrobky PMI tu.

Toto je bezpečnostný výstražný symbol. Používa sa ako upozornenie na možné riziko poranenia.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE A INŠTRUKCIE

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY, ABY STE PREDIŠLI ZRANENIU. Tieto bezpečnostné upozornenia a pokyny napokrývajú všetky možné situácie, ktoré môžu nastať. Preto je nutné, aby užívatelia dbali na zvýšenú opatrnosť.

Bezpečnostné upozornenia a pokyny pre ZYN

Cieľový užívatelia

• Nikotínové vrecúška sú určené len pre dospelých.

• Nikotínové vrecúška sú určené pre dospelých, ktorí by inak pokračovali v užívaní tabakových alebo nikotínových výrobkov.

• Deti a dospievajúci by nikdy a za žiadnych okolností nemali používať nikotínové vrecúška.

• Nikotínové vrecúška by nemali používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučení o tom, ako výrobok bezpečne používať, a nerozumejú súvisiacim rizikám.

Nikotín

• Nikotínové vrecúška obsahujú nikotín, ktorý je návykový.

• Nikotínové vrecúška nie sú bez rizika. 

Najlepším spôsobom, ako znížiť zdravotné riziká spojené s nikotínom, je úplne prestať používať nikotín.

• U niektorých používateľov sa môžu vyskytnúť tieto vedľajšie účinky (v abecednom poradí): bolesť hlavy, bolesť na hrudi, bolesť žalúdka, búšenie srdca, kašeľ, ospalosť, nevoľnosť, podráždenie hrdla a vracanie, podráždenie úst, sucho v hrdle, sucho v ústach, upchatý nos, zápal ďasien, závraty.

• Výrobky obsahujúce nikotín by nemali používať ľudia, ktorí majú riziko srdcových ochorení, sú diabetici, majú epilepsiu alebo trpia záchvatmi.

• Výrobky obsahujúce nikotín by nemali byť používané počas tehotenstva alebo dojčenia. Pokiaľ ste tehotná, dojčíte alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, mali by ste nikotín úplne prestať užívať.

• Užívanie nikotínových vrecúšok alebo v niektorých prípadoch ukončenie užívania nikotínových vrecúšok (alebo iných nikotínových výrobkov) si môže vyžadovať úpravu dávkovania niektorých liekov (napr. teofylínu, klozapínu, ropinirolu). Ak máte otázky, či môžete používať nikotínové vrecúška kvôli existujúcemu zdravotnému stavu, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom.