Zrównoważony rozwój

Nasze torebki nikotynowe ZYN to czysta przyjemność. Abyśmy w przyszłości nadal mogli się nimi rozkoszować, intensywnie pracujemy nad zmniejszeniem naszego negatywnego śladu klimatycznego. Jesteśmy świadomi wpływu naszych produktów na klimat i bierzemy na siebie tą odpowiedzialność. Naszym celem jest zmniejszenie wpływu całej naszej działalności na klimat o 41% do 2030 roku.

Na tej stronie zainteresowani mogą dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób stosujemy metodę bilansu masy dla naszych opakowań i co to oznacza.

Co oznacza bilans masy?

Nasze opakowania odpowiadały za 45% procent śladu klimatycznego Swedish Match Europe Division w roku 2021. Naszym pierwszym krokiem w kierunku zmniejszania śladu klimatycznego jest wycofywanie tworzyw sztucznych opartych na paliwach kopalnych i zastępowanie ich materiałami pochodzenia biologicznego. Robimy to stosując metodę bilansu masy, którą opisujemy na puszkach ZYN. Tutaj można przeczytać więcej na ten temat.

Surowce bio są mieszane z surowcami bazujacymi na paliwach kopalnych

Większość puszek, których używamy do snusu i produktów niezawierających nikotyny, jest wykonana z plastiku, który tradycyjnie bazuje na ropie naftowej. Teraz, kiedy zaczynamy stosować metodę bilansu masy, upewniamy się, że w systemie znajduje się pewna ustalona ilość biomateriału, odpowiadająca plastikowi potrzebnemu do produkcji puszek i etykiet dla marki ZYN.

W produkcji plastiku (granulatu) biomateriał jest mieszany z surowcami bazujacymi na paliwach kopalnych, a następnie ten granulat plastiku jest dostarczany do zakładów produkujących nasze opakowania. Ponieważ dostawca dostarcza tworzywa sztuczne do różnych gałęzi przemysłu, skład może się różnić, więc niektóre z naszych puszek będą zawierać więcej materiału pochodzenia biologicznego, podczas gdy inne będą zawierać go mniej lub wcale.

Jednak poprzez licencjonowanie możemy informować o naszym zobowiązaniu i ilości zakupionego materiału biologicznego do puszek ZYN.

Bio-plastik zmniejsza nasz ślad klimatyczny

Metoda bilansu masy daje nam możliwość informowania na puszkach ZYN o podjętych przez nas zobowiązaniach oraz wyjaśniania, że składają się one w 90% z bioplastiku, nawet jeśli nie dotyczy to akurat tej puszki, którą trzymasz w dłoni. To, że puszki nie składają się w stu procentach z bioplastiku, wynika z faktu, że podczas produkcji - oprócz plastiku - dodawane są też inne substancje, takie jak plastyfikatory.

Ponieważ plastik składa się obecnie z zasobów pochodzących z recyklingu, a nie z ropy naftowej, ślad klimatyczny naszych opakowań jest zmniejszony o 100%. Kalkulacja opiera się na całym cyklu życia opakowania, od produkcji surowców po zagospodarowanie odpadów opakowaniowych, zgodnie z normą ISO 14040. Takie naukowe wyliczenie nazywane jest analizą cyklu życia, przy czym najważniejszy wynik to „potencjał globalnego ocieplenia”, który wskazuje na ślad klimatyczny opakowania. Aby zapewnić prawidłowe przeprowadzanie analizy, jest ona krytycznie sprawdzana, a tym samym weryfikowana przez stronę trzecią.

Etykiety ZYN są również wykonane z tworzywa sztucznego i obejmuje je metoda bilansu masy. Puszki ZYN, podobnie jak wszystkie inne tego typu opakowania, powinny być po opróżnieniu nadal utylizowane jako opakowania plastikowe.

Oznaczenie pochodzenia gwarantuje ISCC

Aby zagwarantować, że realizowana przez nas inwestycja jest zrównoważona i skutkuje wzrostem udziału biosurowców w stosunku do zawartości substancji kopalnych w systemie, ważne jest, aby materiał był certyfikowany. Wybraliśmy inwestowanie w materiał, który jest certyfikowany przez ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).

Certyfikacja ISCC gwarantuje, że każdy podmiot, który zajmuje się materiałem – na całej drodze od źródła do naszych fabryk – spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju i identyfikowalności. Jako ostatnie ogniwo w łańcuchu prowadzącym do konsumenta, posiadamy certyfikat ISCC na znak towarowy ZYN i w ten sposób zamykamy koło identyfikowalności.

Pytania i odpowiedzi:

 • Jak to możliwe, że ślad klimatyczny zmniejsza się o 100%, skoro puszka składa się tylko w 90 procentach z bioplastiku?Ślad klimatyczny opakowania jest naukowo obliczony na podstawie zweryfikowanej przez zewnętrzną firmę analizy cyklu życia zgodnie z normą ISO 14040. Ślad klimatyczny bazuje na następującej wartości: “GWP 100 - kg CO2e.” Wartość ta uwzględnia ilość gazów cieplarnianych i ich potencjał ogrzewania atmosfery przez sto lat.

  Ponieważ 90 procent opakowania pochodzenia biologicznego ma bardzo niski ślad klimatyczny (a dokładniej ma ujemny ślad klimatyczny, co w rzeczywistości jest przeciwieństwem ocieplenia), całkowita wartość (GWP 100 – kg CO2e) jest mniejsza niż 0. Ślad klimatyczny opakowań jest zatem zmniejszany o 100%.

 • Z czego składa się bio-plastik?
  Skład bioplastiku może się zmieniać w czasie, ale zawsze jest on wytwarzany z surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. Kiedy zimą 2021 r. wprowadzono bilans masowy, bio-materiał używany w opakowaniach składał się z PFAD (destylatu kwasów tłuszczowych oleju palmowego), a materiałem na etykiety był olej talowy lub zużyty olej do smażenia.

  Materiałem są albo pozostałości z rafinerii, albo odpady z przemysłu spożywczego, które pochodzą z kontrolowanych źródeł. Materiał pochodzi z naturalnego królestwa roślin, ale jest klasyfikowany jako „zasoby z recyklingu”.

 • Dlaczego używacie bio-plastiku, a nie plastiku z recyklingu?
  Zgodnie ze szwedzką ustawą o żywności, plastik z recyklingu w opakowaniach, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, może być używany tylko wtedy, gdy spełnia wymogi UE, tak jak ma to miejsce w przypadku recyklingu butelek PET. Ustawa dotyczy również snusu i wyrobów nikotynowych. Ponieważ systemy recyklingu są jak dotąd ograniczone, a dostępna technologia nie jest wystarczająco rozwinięta i rozpowszechniona, podaż plastiku z recyklingu, który spełnia wymogi UE, jest minimalna.

 • Dlaczego stosujecie metodę bilansu masy, a nie rozpoczynacie produkcji wszystkich opakowań z biosurowców?
  Bez metody bilansu masy zamiana materiału w naszych opakowaniach na bioplastik wymagałaby wymiany maszyn, które obecnie produkują nasze puszki. Jest to czasochłonny i kosztowny proces. Jednak wybierając materiał z certyfikatem ISCC, który jest oparty na biosurowcach według metody bilansu masy, umożliwiamy szybszą transformację i możemy zapewnić bardziej zrównoważone opakowania, które zmniejszają nasz ślad klimatyczny.
 • Dlaczego nie wprowadzacie metody bilansu masy we wszystkich swoich puszkach?
  Proces przejścia na bilans masy niestety wymaga czasu. Chociaż metoda bilansu masy daje nam możliwość szybkiej zmiany, wiele innych czynników musi zadziałać prawidłowo w tym samym czasie. Przez „prawidłowo” rozumiemy na przykład, że muszą być zapewnione dostawy biomateriału o zrównoważonej masie, informacja na każdej puszce musi być prawidłowa i że można w pełni zagwarantować identyfikowalność materiału. Z tej przyczyny proces zmiany będzie wprowadzany etapami, ale jest on znacznie przyspieszony jako wynik samej metody bilansu masy.

Produkten är tillagd till din varukorg!
Fortsätt till kassan
Produkterna är tillagda i din varukorg!
Fortsätt till kassan
Produkten kunde inte läggas till i din varukorg, slut i lager.