Swedish Match North Europe AB („Swedish Match”, „my”) stosuje obowiązujące ramy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych i stale dąży do zapewniania optymalnej ochrony integralności. Niniejsza informacja o polityce prywatności ma na celu dać Ci wgląd, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam przekazujesz, gdy na przykład tworzysz konto lub kupujesz produkty na www.zyn.com („Witryna”/”Serwis Internetowy”) (z wyjątkiem subdomeny zyn.com/us/en/).

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Swedish Match North Europe AB, nr organizacyjny 556571-6924, SE-118 85 Stockholm, Szwecja, jest administratorem przetwarzająym dane osobowe, które nam przekazujesz.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Swedish Match, skontaktuj się z nami pod adresem customerservice@swedishmatch.com.

 

W jakim celu Swedish Match przetwarza Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe głównie w celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie – na przykład administrowania Twoim kontem użytkownika, zarządzania zamówieniami produktów, wysyłania newsletterów oraz obsługi i pomocy. Więcej informacji o celach, a także o podstawach prawnych przetwarzania znajduje się poniżej. 

 

Dla klientów w serwisie internetowym Witryny

Kiedy zamawiasz produkty z Witryny, prosimy o podanie na przykład nr Pesel, osobistego numeru identyfikacyjnego lub informacji o Twoim wieku, oraz danych kontaktowych, abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie. Twój Pesel, osobisty numer identyfikacyjny lub informacja o wieku służą do weryfikacji, czy jesteś pełnoletni. Podstawą prawną przetwarzania Twojego numeru identyfikacyjnego lub informacji o wieku jest nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu, że sprzedajemy produkty zawierające nikotynę wyłącznie osobom powyżej 18 roku życia. Pozostałe dane osobowe, takie jak dane kontaktowe, są wymagane w celu administrowania i realizacji zamówienia oraz świadczenia usług. Podstawą prawną jest to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań wobec Ciebie przez Swedish Match. Jeśli nie podasz informacji, o które prosimy przy składaniu zamówienia, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Swedish Match przechowuje również historię Twoich zamówień, czyli informacje o zamówionych produktach, ich ilości, dacie i cenie. Przechowujemy taką dokumentację w celu oferowania wykwalifikowanej obsługi po złożeniu zamówienia oraz obsługi ewentualnych reklamacji i spełnienia aktualnych wymogów prawnych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu dobrej obsługi, a tym samym umożliwieniu bezpiecznego korzystania z naszych produktów oraz umożliwieniu nam dokonywania wymaganych ocen, wypełniania naszych zobowiązań i ochrony naszych praw w związku z reklamacjami. Swedish Match przetwarza również Twoje dane kontaktowe i historię zamówień w celu badania rynku. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu takich badań w celu oceny i ulepszania naszych produktów. 

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania prawne, na przykład w związku ze szwedzką ustawą o rachunkowości.

Marketing bezpośredni

Przetwarzamy również Twój adres e-mail i historię zamówień w celach marketingowych. Marketing polega na rozsyłaniu newsletterów i ofert specjalnych na artykuły z naszego asortymentu za pośrednictwem poczty e-mail. Masz prawo nie wyrazić zgody na nasze działania marketingowe, a także możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji naszych newsletterów i innych form marketingu za pośrednictwem poczty e-mail. Aby zrezygnować z subskrypcji, skontaktuj się z nami pod adresem customerservice@swedishmatch.com lub skorzystaj z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdym newsletterze/e-mailu. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twojego adresu e-mail jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu naszych produktów wśród obecnych klientów.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne do administrowania Twoim zamówieniem i świadczenia Ci usług, a także obsługi wszelkich reklamacji i aktualnych wymogów regulacyjnych, ale nie dłużej niż rok po złożeniu zamówienia, jeśli nie mamy prawnego obowiązku dłuższego przechowywania danych. Jeżeli nie sprzeciwisz się otrzymywaniu newsletterów i innych działań marketingowych pocztą elektroniczną, będziemy również wykorzystywać Twój adres e-mail do marketingu podobnych produktów przez okres do jednego roku od ostatniego zamówienia.

 

Dla klientów indywidualnych z kontem użytkownika

Kiedy tworzysz konto użytkownika w serwisie Witryny, prosimy o podanie pewnych informacji o sobie, na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail. Przetwarzamy te dane osobowe w celu utworzenia i administrowania Twoim kontem. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na udostępnieniu i zarządzaniu kontem użytkownika. Gdy zalogujesz się na swoje konto i złożysz zamówienie, obowiązują również cele i podstawy prawne opisane powyżej w sekcji „Dla klientów”. Jeśli nie dostarczysz informacji, o które prosimy podczas zakładania konta, utworzenie konta nie będzie możliwe. Jednak nie jest to przeszkoda, która uniemożliwiałaby zamawianie produktów w Serwisie. Możesz w dowolnym momencie zalogować się na „Moje strony” i zaktualizować większość swoich danych osobowych, które nam przekazałeś.

Usuwamy Twoje konto, jeśli nie zalogowałeś się na konto lub nie złożyłeś zamówienia przez rok i nie powiadomiłeś nas, że chcesz zachować swoje konto użytkownika.

 

Dla subskrybujących newsletter

Gdy informujesz nas, że chcesz otrzymywać nasz newsletter, podajesz swój adres e-mail, który jest następnie przetwarzany w celach marketingowych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz i Twój uzasadniony interes w administrowaniu dystrybucją newsletterów. W dowolnym momencie możesz skontaktować się z nami, aby zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, najłatwiej pod adresem customerservice@swedishmatch.com. Możesz również zrezygnować z subskrypcji poprzez link w newsletterze.

Usuniemy Twój adres e-mail w momencie, gdy anulujesz subskrypcję naszego newslettera lub w jakikolwiek inny sposób zrezygnujesz z otrzymywania od nas materiałów marketingowych.

 

Dla klientów indywidualnych, którzy kontaktują się z obsługą klienta

Kiedy kontaktujesz się z obsługą klienta, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe, jeśli takie istnieją, w celu zarządzania Twoją sprawą w zakresie obsługi klienta. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz i Twój uzasadniony interes w prowadzeniu Twojej sprawy. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania prawne, np. wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie konsumentów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu dobrej obsługi.

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak sprawa pozostaje aktualna i usuwamy dane, gdy tylko sprawa zostaje zakończona.

 

Dla odwiedzających Witrynę

Kiedy odwiedzasz Witrynę, zbieramy informacje o Twoim adresie IP (zobacz też Informacje o cookies Swedish Match). Należy pamiętać, że niektóre firmy inne niż Swedish Match również gromadzą Twój adres IP podczas odwiedzania Witryny w związku z wykorzystaniem plików cookie stron trzecich. Jak to się dzieje i jak możesz ograniczyć lub wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej, opisano w Informacjach Swedish Match na temat plików cookie

Wykorzystujemy Twój adres IP w celu zapobiegania naruszeniom, przypadkom innego niewłaściwego korzystania z naszych usług w Serwisie, prowadzenia statystyk odwiedzających Witrynę, aktualizacji i ulepszania Serwisu oraz marketingu naszych produktów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z zapobieganiem nadużyciom i posiadaniem prawidłowo działającej Witryny, a także z marketingiem naszych produktów. 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Swedish Match może udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom w ramach Swedish Match Group, a także współpracującym partnerom, na przykład podczas świadczenia usług IT i subskrypcji. Odbiorcy ci przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Swedish Match podejmuje wszelkie odpowiednie środki prawne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych i odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas przekazywania lub udostępniania wybranym odbiorcom.

Swedish Match może również udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom, które przetwarzają Twoje dane niezależnie, poza naszą kontrolą, takim jak firmy zarządzające transportem towarów lub rozwiązaniami płatniczymi. Udostępniamy Twoje dane tym firmom wyłącznie w celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie. Gdy Twoje dane osobowe są udostępniane firmom, które są niezależnymi administratorami, Twoje dane są przetwarzane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w informacjach o ochronie prywatności tych firm.

Swedish Match może również udostępniać Twoje dane osobowe agencjom rządowym, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa lub w przypadku podejrzenia o działalność przestępczą.

 

Gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w UE/EOG, ale mogą być również przekazywane do kraju spoza UE/EOG, takiego jak np. Stany Zjednoczone, jeśli udostępnimy Twoje dane innym firmom w Swedish Match Group.

Swedish Match przekazuje Twoje dane osobowe do kraju spoza UE/EOG tylko wtedy, gdy istnieją ku temu podstawy prawne i wystarczające gwarancje, że Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z prawem. W takich przypadkach Swedish Match podejmuje wszelkie odpowiednie środki prawne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i z odpowiednim poziomem bezpieczeństwa porównywalnym z poziomem ochrony oferowanym w UE/EOG.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne dla celu, w jakim je podałeś. Więcej informacji w ramach każdego celu znajduje się powyżej. 

Możemy również przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

Jakie są Twoje prawa?

Masz określone prawa, które możesz wyegzekwować wobec nas. Podsumowanie tych praw znajduje się poniżej.

Prawo do wglądu/otrzymania wyciągu z rejestru. Masz prawo wiedzieć, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy. Na Twoje żądanie bezpłatnie udzielimy Ci pisemnej informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. 

Prawo do przeniesienia danych. Masz prawo zażądać kopii przekazanych nam danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. O ile jest to technicznie możliwe – decyduje o tym Swedish Match – masz również prawo zażądać, abyśmy przekazali te dane osobowe innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych dotyczy danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany i odbywa się w porozumieniu z Tobą. 

Prawo do poprawienia błędnych informacji. Masz prawo zażądać od nas poprawienia błędnych lub niepełnych informacji o Tobie. Jeśli masz konto użytkownika, możesz również zalogować się na swoje konto i samodzielnie poprawić niektóre niedokładne dane osobowe.

Prawo do usunięcia pewnych danych. Masz prawo zażądać, abyśmy - pod pewnymi warunkami - usunęli Twoje dane osobowe, na przykład jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do celu, dla którego je zebraliśmy, jeśli sprzeciwiasz się ważeniu naszych uzasadnionych interesów, a brakuje wsparcia dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli sprzeciwisz się celom marketingu bezpośredniego, jeżeli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

W niektórych przypadkach musimy zachować Twoje dane osobowe pomimo Twojego żądania, ze względu na wymogi prawne, takie jak przepisy dotyczące rachunkowości i podatków, lub na przykład, jeśli musimy zachować określone dane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego. 

Prawo do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli np. zakwestionowałeś prawidłowość Twoich danych osobowych, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania na okres, który da nam możliwość sprawdzenia, czy Twoje dane osobowe są prawidłowe.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Masz - pod pewnymi warunkami - prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo odmowy zgody na przetwarzanie, którego podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes. Możemy jednak kontynuować przetwarzanie Twoich danych pomimo Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli mamy uzasadnione powody, które są ważniejsze niż Twoje interesy w zakresie prywatności.

W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Jeśli sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu, bez zbędnej zwłoki zaprzestaniemy wszelkich skierowanych do Ciebie działań marketingowych.

 

Cookies

Gdy odwiedzasz naszą stronę, uaktywniają się cookies. Więcej o tym, jak używamy cookies pod linkiem Informacje o cookies

 

Skargi do organu nadzorczego

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Swedish Match, masz prawo złożyć taką skargę do organu ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z krajowym organem ochrony danych (dane kontaktowe organów ochrony danych w UE są dostępne tutaj).

Jeśli chcesz złożyć wniosek dotyczący wyciągu z rejestru, przeniesienia danych, ich poprawienia lub usunięcia – lub zgłosić sprzeciw lub ograniczenie dostępu – skontaktuj się z nami pod adresem customerservice@swedishmatch.com.

 

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Swedish Match podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa potrzebne do ochrony Twoich danych osobowych. Na przykład używamy protokołu Secure Socket Layer (SSL) do bezpiecznego przesyłania danych.

 

Linki do innych stron

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron. Niniejsza Privacy Notice odnosi się jedynie do tej strony internetowej. Swedish Match nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez inne strony i dlatego zachęcamy do sprawdzenia polityki prywatności odwiedzanych stron.

 

Zmiany w niniejszych informacjach o polityce prywatności

Swedish match zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej informacji na temat polityki prywatności. Wszystkie zmiany muszą być opublikowane na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja niniejszej informacji o polityce prywatności: 21 sierpnia 2019 r. (Wersja 1.4)

Produkten är tillagd till din varukorg!
Fortsätt till kassan
Produkterna är tillagda i din varukorg!
Fortsätt till kassan
Produkten kunde inte läggas till i din varukorg, slut i lager.