Hos Swedish Match er vores vision “En verden uden cigaretter” både inspirationskilde og ledetråd

Selvom visionen kan stå for sig selv, kan den sagtens tåle flere ord på vejen. Cigaretrygning afkorter mere end 6 millioner menneskers liv hvert år. Inhalering af røg, hvad enten den kommer fra tobak eller for den sags skyld fra andre nikotinholdige natskyggeplanter, medfører sygdom og i sidste ende risiko for at dø.

Disse fakta er alment kendte, og vi har ikke indtryk af, at rygere, der fortsætter med at ryge, er uvidende om disse. Menneskets behov for og søgen efter nydelse og velvære i form af afstresning, selvfordybelse og socialt samvær, som forskellige stimulanser (nikotin, koffein, alkohol osv.) kan bidrage til, lader til at ske bevidst. 

Den generelle holdning i samfundet er, at cigaretter hører fortiden til. Som konsekvens heraf indføres stadigt mere vidtgående og skrappe rygepolitikker.

Antallet af rygere på verdensplan er godt nok faldende. Men det sker i så langsomt et tempo, at antallet af rygere formentlig vil overstige de nuværende 1,2 milliarder i fremtiden. Primært på grund af befolkningstilvæksten.

Hvilke muligheder er der egentligt, når alle tænkelige politikker er udtømt, og når en betydelig andel af befolkningen alligevel stadig ryger?

I Swedish Match fører vi vores vision ud i livet ved fortsat at udvikle og tilbyde rygere attraktive forbrugerprodukter uden røg og inhalering. Og vi er meget stolte af de imponerende fremskridt, der er sket i Sverige og Norge de sidste årtier. Fagfolk omtaler det l som ”The Swedish experience”. Disse markante fremskridt er ganske enkelt alt for betydningsfulde til ikke til at blive med resten af verden.

ZYN, som oprindeligt blev udviklet til det amerikanske marked, er det nyeste skridt i retning af at virkeliggøre vores vision. ZYN er et moderne nikotinholdigt forbrugerprodukt med fødevaregodkendte ingredienser i stedet for tobak. Produktet er inspireret af vores 200 år gamle tradition for røgfri svensk snus. ZYN bygger oven på årtiers videnskabelige og teknologiske fremskridt, og det er ikke mindst i overensstemmelse med den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelses (FDA) storstilede plan om at reducere omfanget af tobaksrelaterede sygdomme og nedbringe risikoen for dødsfald. 

Kort fortalt er ZYN en produktinnovation, som vi mener har et mærkbart forbrugerpotentiale til at ruske op i cigaretternes ” monopol på markedet”.

Man placerer ganske enkelt en pose ZYN under overlæben, og kan derefter nyde fornemmelsen af nikotin. Der er ingen inhalering af røg. Der er ingen inhalering af damp og dermed ingen problemer med nikotin-væske. Det er diskret og nemt at anvende.

I lighed med mange andre nydelsesprodukter er alle former for produkter med nikotin afhængighedsskabende, og produkterne er ikke for alle. Men det er røgen, der kræver de mange sygdoms- og dødsofre. Det er ikke nikotinen i sig selv.

Nyd en verden uden cigaretter. Vores verden.

 

Natskyggeplanter: Solanaceae, eller natskyggefamilien, består af en lang række planter. Mange grøntsagsplanter, der tilhører natskyggefamilien, indeholder små mængder af nikotin, herunder kartofler, tomater og auberginer. Tobaksplanter, som også tilhører natskyggefamilien, indeholder større mængder nikotin.

De svenske erfaringer
Selvom tobaksforbruget i Sverige samlet set er på niveau med de fleste andre lande i Europa, er snus blevet stadigt mere populært på bekostning af cigaretterne. I dag foretrækkes snus frem for cigaretter. Dette kan direkte aflæses i folkesundhedsstatistikkerne. Forekomsten af tobaksrelaterede sygdomme er betydeligt lavere i Sverige end i andre sammenlignelige lande. Dette gunstige tobaksforbrugsmønster, som den videnskabelige litteratur omtaler som ’The Swedish Experience’, ser nu ud til at blive gentaget i Norge - endnu et land hvor snus har vundet indpas.

Fødevaregodkendte ingredienser
Fordi tobakken er fjernet fra ZYN, er de skadelige og potentielt skadelige bestanddele (HPHC’er), der findes i forskellige mængder i tobaksprodukter verden over, blevet fjernet fuldstændigt. De tilbageværende HPHC'er i ZYN findes i meget små spormængder, som svarer til de mængder, der er tilladt i almindelige fødevarer.

Udover nikotinen består ZYN-produkterne af sødestof, stabilisatorer, fyldstoffer, ph-regulerende midler dvs. de ingredienser og smagsstoffer, som samlet udgør produktet samt materialet, som posen er lavet af, og som indholdet ligger i. Selvom ZYN ikke er underlagt samme krav som fødevarer, er alle komponenterne i ZYN blevet risikovurderet ud fra de relevante lovmæssige forskrifter for fødevaresikkerhed.  Ifølge vurderinger foretaget af Swedish Match udgør ingredienserne, smagsstofferne og posens materiale i ZYN en meget lav risiko, om overhovedet nogen. Dette hænger sammen med deres reguleringsmæssige status, udbredte brug og de lave niveauer, der findes i ZYN sammenholdt med tilsvarende forbrugerprodukter.

ZYN-produkterne testes ofte i Swedish Match laboratoriet i Stockholm, som er akkrediteret i overensstemmelse med den internationale standard ISO/IEC 17025:2005.

Svensk snus
Snus er en blanding af fintskåren pasteuriseret tobak, vand og salt. Det fås enten løst eller i små tepose-lignende poser. Forbrugeren tager en knivspids (eller en pose) snus, som placeres mellem overlæben og gummerne. Forbrugeren lader det sidde der så længe som ønsket, og fjerner det derefter. Produktet har været anvendt i de nordiske lande i mange år - helt tilbage fra starten af det 19. århundrede. I dag er snus ikke tilladt til salg i Danmark, men Swedish Match producerer dansk skåret tyggetobak, som er en variant, der er tilladt at sælge i Danmark. 

Takket være produktudvikling og produktets relativt gunstige risikoprofil er snus de senere årtier blevet stadigt mere populært i Sverige og Norge på bekostning af cigaretterne. Rygefrekvensen i disse to skandinaviske lande er ekstraordinært lav i sammenligning med andre vestlige lande.

I 2019 offentliggjorde den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA) for første og foreløbige eneste gang en ændring af risikoprofilen for et tobaksprodukt (modified risk tobacco product), der gør det muligt for Swedish Match at bruge følgende udsagn om snus i virksomhedens markedsføringsmateriale: ”Brugen af General Snus i stedet for cigaretter nedsætter risikoen for mundhulekræft, hjertesygdomme, lungekræft, hjerneblødninger, emfysem og kronisk bronkitis”.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-grants-first-ever-modified-risk-orders-eight-smokeless-tobacco-products

FDA: I juli 2017offentliggjorde FDA en storstilet plan for tobaks- og nikotinregulering, dermed en flerårig køreplan skal sikre bedre beskyttelse af børn og nedbringe omfanget af tobaksrelaterede sygdomme og dødsfald betydeligt

”Det overvældende omfang af dødsfald og sygdomme, der kan henføres til tobak, skyldes afhængighed af cigaretter - det eneste lovlige forbrugerprodukt der, hvis det bruges efter hensigten, vil dræbe halvdelen af alle langtidsbrugere”, udtalte læge og FDA-kommissær Scott Gottlieb. Han tilføjede, ”Hvis ikke vi ændrer kurs, vil 5,6 mio. unge dø for tidligt på grund af deres tobaksforbrug. Hjørnestenen i vores bestræbelser skal være at skabe en verden, hvor cigaretter ikke længere skaber eller vedligeholder afhængighed, og hvor voksne, som stadig har behov for eller ønsker nikotin, kan få det gennem alternative og mindre skadelige kilder. Og vi mener, det er afgørende, at vi forfølger dette fælles mål”. (vores oversættelse)

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-announces-comprehensive-regulatory-plan-shift-trajectory-tobacco-related-disease-death

Forbrugerpotentiale
Data fra en panelundersøgelse og en ZYN-forbrugerundersøgelse blev for nylig analyseret af en uafhængig gruppe af akademiske forskere (Plurphanswat et al, A J Addict, 1-8 2020).

  • 96% af ZYN-brugerne var regelmæssige tobaksbrugere, før de startede med ZYN, og de tilbageværende 4% brugte andre tobaksprodukter samtidig med ZYN
  • For 43% af ZYN-brugerne havde ZYN erstattet al tidligere tobaksbrug, og kun 8% af ZYN-brugere røg cigaretter ved siden af
  • Undersøgelsen viste, at ikke-rygere og tidligere tobaksbrugere (2-3%) havde et meget begrænset ønske om at købe ZYN. I modsætning til dette var næsten alle de brugere, der havde udtrykt hensigt om at købe produktet, nuværende tobaksrygere. 64% var kombinationsbrugere og 44% brugte røgfri tobak.

Nikotin
Nikotin er et alkaloid, der findes i værtsplanter af natskyggefamilien. Selvom nikotin et afhængighedsskabende stof, er den generelle holdning blandt læger, at nikotin i sig selv kun indebærer få helbredsrisici, når man ser bort fra visse sårbare grupper. Den skadelige indvirkning på folkesundheden skyldes næsten udelukkende den måde, hvorpå nikotinen indtages. Ethvert stof, der indtages ved at inhalere røg, er uundgåeligt meget skadeligt for helbredet.

Gravide eller ammende kvinder eller personer, der har eller har haft hjertesygdomme, svært forhøjet blodtryk eller diabetes, frarådes enhver brug af nogen form for nikotin. Indtagelse af høje doser nikotin, (som overstiger de doser, der findes i de traditionelle svenske snusprodukter), kan være dødeligt, om end indberetninger af nikotinforgiftning er sjældne.

Det er ikke videnskabeligt påvist, at nikotin er kræftfremkaldende.

Nikotinholdige produkter, som Swedish Match fremstiller til oralt indtag, har klassisk snus som benchmark. Selvom optagelsen af nikotin varierer alt efter produkttype, anvendelsesmåde og person, er indtagelsen af nikotin, der kan opnås fra ZYN sammenligneligt med indtagelsen fra traditionelt svensk snus.  

Ikke beregnet for alle og enhver
Mindreårige, gravide eller ammende kvinder eller personer, der har eller har haft hjertesygdomme, svært forhøjet blodtryk eller diabetes frarådes på det kraftigste enhver brug af nogen form for nikotin. Swedish Match anvender og efterlever “ikke til salg til personer under den lovbestemte mindstealder for køb af tobaksvarer”. Det gælder også for ZYN, der indeholder nikotin uden at indeholde tobak.

 

Produktet er tilføjet til din indkøbskurv!
Fortsæt til kassen
Produkterna är tillagda i din varukorg!
Fortsæt til kassen
Produktet kunne ikke føjes til din indkøbskurv, ikke på lager.