Generel information

Swedish Match North Europe AB, virksomhedsregisternummer 556571-6924, momsnummer: SE55657169240, SE-118 85 Stockholm, Sverige ("Swedish Match") driver hjemmesiden www.zyn.com ("hjemmeside") (bortset fra underdomænet us.zyn.com). Produkter fra Swedish Match kan købes via hjemmesiden.

Du kan kontakte os ved at ringe til vores kundeserviceteam på +46 (0) 200-113 114 eller ved at skrive til os på customerservice@swedishmatch.com eller Swedish Match North Europe AB, SE-118 85 Stockholm, Sverige.

Disse almindelige købsbetingelser ("betingelser") gælder for alle ordrer på produkter afgivet af forbrugere (dvs. personer, der ikke handler som led i deres erhverv) via hjemmesiden. 

Ved at afgive din ordre bekræfter du, at du har læst og accepterer at overholde disse betingelser. 

Under forudsætning af, at du har dit sædvanlige opholdssted i et EØS-land og handler helt eller hovedsageligt uden for dit erhverv, udelukker eller begrænser intet i disse betingelser de ufravigelige rettigheder, som du som forbruger har i henhold til lovgivningen i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted.

Disse betingelser er underlagt svensk ret, men hvis du handler uden for dit erhverv, vil svensk ret ikke finde anvendelse, så du fratages den forbrugerbeskyttelse, du ellers ville have i henhold til de ufravigelige lovbestemmelser i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted. Du kan anlægge sag ved de svenske domstole, eller, hvis du har dit sædvanlige opholdssted i et EØS-land, ved det pågældende lands domstole.

Personoplysninger

Swedish Match behandler dine personoplysninger i henhold til Swedish Matchs Erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Ordrer og kontrakter

Ved at afgive en ordre accepterer du disse betingelser. En kontrakt (købsaftale) er først indgået, når din ordre er blevet bekræftet af Swedish Match i form af en bekræftelses-e-mail, der sendes til den adresse, du har angivet i din ordre.

Bemærk, at du skal være fyldt atten (18) år for at kunne indgå en aftale med Swedish Match, og at der kun indgås aftaler med forbrugere, der har leveringsadresse i Sverige eller et af de øvrige lande, som Swedish Match leverer ZYN til på datoen for ordren.

Hvis vi ikke kan godkende din ordre, underretter vi dig skriftligt om dette og opkræver ikke betaling for produktet. Dette kan skyldes, at kontrollen af din alder giver et negativt resultat, at vi har uventet begrænset kapacitet, at din betaling ikke godkendes, at vi har fundet en fejl i prisen på eller beskrivelsen af produktet, at produktet ikke er på lager, at vi ikke kan overholde vores almindelige leveringsfrist, eller at der er mistanke om uregelmæssigheder i eller misbrug af vores bestillingstjenester.

Alderskrav

For at afgive en ordre skal du enten dokumentere din alder eller bekræfte, at du er over 18 år, både når du tilgår hjemmesiden, og når du afgiver en ordre. Årsagen til dette er, at ZYN er et produkt, der alene er beregnet til voksne på 18 år eller derover. Alderskontrolproceduren kan være forskellig, alt efter fra hvilket land du afgiver ordren.

Hvis Swedish Match ikke føler sig overbevist om, at du er over 18 år, og at du ikke afgiver ordre på vegne af en person under 18 år, vil det ikke være muligt for dig at afgive en ordre. Hvis du afgiver en ordre, kan vi til enhver tid afvise ordren, også efter at have bekræftet denne, hvis vi vurderer, at du er under 18 år eller afgiver en ordre på vegne af en person under 18 år.

Handlinger, som Swedish Match anser for at være en lovovertrædelse, såsom ordrer, der afgives i en anden persons navn, vil blive anmeldt til politiet.

Vores produkter

Billederne af produkterne og disses emballage på hjemmesiden har udelukkende et illustrativt formål. Dit produkt og/eller dets emballage kan afvige en smule fra disse billeder. Swedish Match kan ændre produktet som følge af ændringer i de relevante love og lovkrav eller for at foretage mindre tekniske justeringer og forbedringer.

Priser og gebyrer

Alle priser på hjemmesiden er angivet i den anførte valuta.

Der kan beregnes særskilt gebyr for betaling i form af fakturabetaling og afbetaling samt for uafhentede pakker. Inden du gennemfører dit køb ved kassen, skal du vælge leveringsmetode, hvorefter det samlede beløb, der skal betales, herunder forsendelsesomkostninger, vil blive beregnet. Den samlede pris beregnes automatisk på grundlag af dine valg og vises, inden du gennemfører købet. 

Eventuelle ukorrekte priser kan rettes, når Swedish Match sender en bekræftelse til din e-mailadresse. Hvis prisen er ændret i forhold til den, du tidligere har fået oplyst, vil du blive informeret om dette, og du vil blive bedt om at bekræfte, at du stadig ønsker at gennemføre købet. Hvis du godkender den ændrede pris for ordren, vil ordren komme i stand mellem dig og Swedish Match.

Betaling

Betaling på hjemmesiden finder sted via Swedish Matchs betalingspartner Klarna Bank AB (publ) (556737-0431, Sveavägen 46, SE-111 34 Stockholm, Sverige) ("Klarna"). Via Klarna Checkout tilbyder vi en eller flere af følgende betalingsmuligheder: fakturabetaling, afbetaling, kortbetaling, direkte betaling via din bank. Swedish Match beregner ikke ekstra gebyr for nogen af betalingsmulighederne. Klarna kan beregne gebyr for nogle af betalingsmulighederne og vil i givet fald anføre et sådant gebyr i forbindelse med købet.

Når du gennemfører købet ved kassen, vil du måske skulle afgive personoplysninger, som Klarna har brug for med henblik på at bekræfte din identitet. De oplysninger, der skal afgives til identifikationsformål, kan være forskellige fra køb til køb og fra kunde til kunde. Ved at afgive oplysninger i forbindelse med betaling ved kassen accepterer du desuden Klarnas forretningsbetingelser og Klarnas erklæring om beskyttelse af personoplysninger. 

Følgende betalingskort accepteres ved kortbetaling: MasterCard og Visa.

Ved betaling i form af fakturabetaling eller afbetaling foretager Klarna en kreditvurdering. Denne påvirker dog ikke din kreditværdighed og er ikke synlig for andre parter, der foretager kreditvurderinger, for eksempel banker. Når din identitet er blevet bekræftet, oplyser Klarna dig om de muligheder, du har. Fakturabetaling skal finde sted senest fjorten (14) dage efter købet. Yderligere oplysninger samt de fuldstændige betingelser for fakturabetaling og afbetaling kan findes hos Klarna her.

Levering

Afhængigt af den/det angivne leveringsadresse/-land tilbyder Swedish Match en eller flere leveringsmuligheder som beskrevet nedenfor. De leveringsmuligheder, der gælder for dit land, vil blive anført, når du gennemfører købet ved kassen.

Almindelig post: For mindre ordrer, der kan være i en postkasse. Swedish Match tager forbehold for vejrforhold, der kan forhindre levering til postkasser. Swedish Match tager desuden forbehold for målene af postkasser, sikkerhedsbokse og postkasseanlæg. Swedish Match sender mindre ordrer i emballage med følgende mål: 35 cm x 24 cm x 2,7 cm.

Pakke: Større ordrer sendes til det nærmeste postafhentningssted. Når pakken er klar til afhentning, sendes en sms med et løbenummer til det mobilnummer, der er angivet i forbindelse med ordreafgivelsen. Der skal vises gyldig legitimation ved afhentning.

Levering til hjemmet: For produkter, som på grund af deres størrelse eller vægt ikke kan sendes til et postafhentningssted, tilbydes levering til hjemmet i dag- eller nattimerne. Besked om levering til hjemmet gives telefonisk. Ved levering til hjemmet forstås normalt levering til hoveddør eller skel. Der skal vises gyldig legitimation ved levering.

Leveringstid – ejendomsret og risiko

Den normale leveringstid er 1-3 hverdage i Sverige og 3-5 hverdage uden for Sverige efter bekræftelse af din ordre pr. e-mail. Bemærk, at leveringstiden kan påvirkes af officielle helligdage i Sverige og/eller det land, produktet leveres til. Swedish Match leverer produktet til dig så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter den dato, hvor vi bekræfter din ordre.

Det udgør ikke misligholdelse af vores kontrakt med dig, hvis leveringstiden er længere end den normale leveringstid som anført ovenfor, så længe levering finder sted senest 30 dage efter, at vi har bekræftet din ordre. Hvis leveringen af produktet forsinkes som følge af en hændelse uden for vores kontrol, kontakter vi dig hurtigst muligt for at oplyse dig om dette og træffer foranstaltninger til at mindske følgerne af forsinkelsen. Forudsat at vi gør dette, er vi ikke ansvarlige for forsinkelser forårsaget af hændelsen, men hvis der er risiko for væsentlig forsinkelse, kan du kontakte os for at opsige kontrakten og modtage refusion for produkter, du har betalt for, men ikke har modtaget.

Når Swedish Match har afsendt din ordre, sendes der en e-mail til den e-mailadresse, du har angivet. Hvis du ikke har modtaget levering inden for fem arbejdsdage, bedes du kontakte vores kundeservice på customerservice@swedishmatch.com eller telefon +46 (0) 200-113 114, hvorefter vi vil undersøge sagen.

Hvis Swedish Match meddeler dig, at din ordre ikke kan leveres, har du ret til at annullere ordren ved at kontakte vores kundeservice. 

Produktet er dit ansvar fra tidspunktet, hvor det leveres til den adresse, du har givet os.

Du ejer produktet fra enten det tidspunkt, hvor Swedish Match har modtaget den fulde betaling, eller det tidspunkt, hvor produktet er blevet leveret til dig, alt efter hvilket tidspunkt der ligger sidst.

Ikke-afhentede pakker

Pakker, der er leveret til agenter, returneres til Swedish Match, hvis de ikke er afhentet senest 14 dage efter, at du har modtaget besked om deres ankomst. Du vil i så fald blive opkrævet et gebyr for Swedish Matchs omkostninger til administration, forsendelse, returnering og behandling.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde kontrakten med Swedish Match inden for 14 dage og modtage refusion uden at angive en årsag. Du skal meddele, at du fortryder købet, inden udløbet af 14 dage regnet fra den dag, hvor produktet er blevet leveret til den adresse, du har oplyst til Swedish Match.

For at udøve fortrydelsesretten skal du oplyse Swedish Match om din beslutning om at fortryde kontrakten ved at sende en klar besked til customerservice@swedishmatch.com, hvor du anfører dit navn, dit ordrenummer, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.

For at overholde fristen for fortrydelse er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af din ret til fortrydelse, inden fortrydelsesperioden er udløbet.

Bemærk, at du – af sundhedsbeskyttelsesmæssige årsager – ikke er berettiget til at udøve din ret til fortrydelse, hvis produktets forsegling er blevet brudt (åbnet) efter leveringen.

De direkte omkostninger til returnering af produktet til Swedish Match påhviler dig.

Hvis du fortryder kontrakten, refunderer Swedish Match dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (bortset fra ekstraomkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, vi tilbyder), hurtigst muligt og altid senest 14 dage fra den dag, hvor vi modtager meddelelsen om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Swedish Match refunderer dig betalingerne ved at anvende samme betalingsmetode, som du anvendte til den første transaktion, medmindre vi udtrykkeligt har aftalt andet med dig; vi opkræver ikke gebyr i forbindelse med sådan refundering. 

Swedish Match kan tilbageholde refusionsbeløbet, indtil vi har modtaget produktet retur, eller du har dokumenteret, at du har returneret produktet, alt efter hvad der kommer først. Du skal returnere produktet hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler os din fortrydelse af kontrakten. Fristen er overholdt, hvis du returnerer produktet, inden perioden på 14 dage er udløbet.

Swedish matchs ret til at opsige kontrakten

Swedish Match kan til enhver tid bringe kontrakten på et produkt til ophør ved at skrive til dig, hvis:

  • du ikke foretager rettidig betaling,
  • du ikke giver os de oplysninger, der er nødvendige, for at vi kan levere produktet, for eksempel fuld adresse og fornøden bekræftelse på, at du er over 18 år,
  • du ikke inden for rimelig tid giver os mulighed for at levere produktet til dig.

 

Reklamationer og returneringer i forbindelse med reklamationer

Forbrugere er berettiget til at returnere produkter til Swedish Match og forlange købsbeløbet retur, hvis et produkt afviger fra det aftalte eller på anden måde ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen fra Swedish Match. Forbrugeren skal i givet fald kontakte kundeservice på customerservice@swedishmatch.com eller telefon +46 (0) 200-113 114, hvorefter vi sender en forudbetalt returseddel til din adresse. Retten til returnering gælder kun for originale fejl (dvs. for eksempel ikke fejl, der er opstået, fordi produktets "bedst før"-dato er overskredet, eller som følge af normal slitage). Oplysning om fejlen skal sendes til Swedish Match inden for en rimelig tidsramme fra det tidspunkt, hvor du opdagede eller burde have opdaget fejlen, og altid senest tre år efter modtagelsen af produktet. Swedish Match anbefaler derfor, at du tjekker produktet omhyggeligt ved modtagelsen. Risikoen for produkter, du returnerer, påhviler dig. Swedish Match anbefaler derfor, at du pakker produkterne på en måde, der minimerer risikoen for skade under transporten. 

For det tilfældes skyld, at du ønsker at returnere et produkt som følge af reklamation, beder vi dig opbevare produktets leveringsemballage, så eventuel transportskade kan vurderes og behandles hurtigst muligt. Du bedes medsende dokumentation for købet fra Swedish Match i form af en kopi af den ordrebekræftelse/kvittering, du har modtaget fra Swedish Match. Når vi modtager det returnerede produkt, sender vi dig en bekræftelse pr. e-mail. Hvis du returnerer produktet senest 30 dage efter, at det er leveret til dig, og du ønsker købsbeløbet retur, refunderer vi beløbet. Ellers sender vi enten et erstatningsprodukt eller refunderer købsbeløbet. Hvis refusion godkendes, refunderer Swedish Match dig omkostningerne for produktet fratrukket eventuelle udgifter til returnering, der er opstået, fordi du ikke har anvendt den forudbetalte returseddel. I tilfælde af krav om anden refundering, bortset fra i tilfælde af personskade eller død som følge af vores forsømmelse, bedrageri eller svig, er Swedish Matchs ansvar begrænset til 500 EUR eller det minimum, der kræves i henhold til de ufravigelige lovbestemmelser i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted. Swedish Match leverer kun produkterne i henhold til disse betingelser til privat brug. I det utilsigtede tilfælde, at du køber produktet til et kommercielt eller forretningsmæssigt formål eller med henblik på videresalg, er Swedish Match ikke ansvarlig over for dig for avancetab, omsætningstab, driftstab eller tab af forretningsmuligheder.

Returnering af produkter med rabat

For køb, der omfatter reklamegaver eller særlige rabatter, anses værdien af reklamegaven eller rabatten som en generel rabat på det samlede købsbeløb. Hvis en del af købet ændres og/eller returneres, værdiansættes returnerede produkter til deres købspris fratrukket deres relative andel af den generelle rabat. I tilfælde af at et produkt ændres, foretages der ikke omregning af det oprindelige grundlag for rabatten eller reklamegaven.

Reklamegaver eller tilbud om reklamegaver eller særlige rabatter gælder kun for nye køb via hjemmesiden og kan ikke opnås med tilbagevirkende kraft. Gaver og rabatter kan ikke overføres til andre køb og kan ikke krediteres ved ombytning til andre varer.

Anmeldelser

Ved at skrive en produktanmeldelse på hjemmesiden giver du Swedish Match ret til at offentliggøre anmeldelsen på hjemmesiden eller via andre kanaler og medier. Swedish Match forbeholder sig desuden ret til ikke at offentliggøre og/eller til at fjerne sådanne anmeldelser.

Generelt

Du må kun overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse betingelser til en anden person med Swedish Matchs skriftlige accept.

Swedish Match kan overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser til en anden virksomhed.

Ingen anden end dig har ret til at håndhæve enhver af betingelserne.

De enkelte afsnit i disse betingelser gælder separat. Hvis en domstol eller en relevant myndighed afgør, at et afsnit er retsstridigt, bevarer de øvrige afsnit deres fulde retsvirkning.

Hvis Swedish Match ikke straks forlanger, at du gør alt, hvad du skal gøre i henhold til disse betingelser, eller hvis Swedish Match venter med at træffe foranstaltninger over for dig i forbindelse med din misligholdelse af denne kontrakt, betyder det ikke, at du ikke skal gøre de pågældende ting, og det forhindrer ikke, at Swedish Match senere træffer foranstaltninger over for dig.

Andre forhold

Hvis du har spørgsmål til disse betingelser eller til, hvad du skal gøre i tilfælde af et krav, en transportskade mv., er du velkommen til at kontakte kundeservice i Swedish Match på customerservice@swedishmatch.com eller telefon +46 (0) 200-113 114. Når du kontakter os, bedes du oplyse dit ordrenummer som anført i ordrebekræftelsen.

EU-Kommissionen stiller en onlineplatform til onlinetvistbilæggelse til rådighed, som du kan tilgå via dette eksterne link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sverige
Swedish Match følger anbefalingerne fra Sveriges offentlige forbrugerklagesystem, Allmänna reklamationsnämnden (ARN). En tvist mellem Swedish Match og en svensk forbruger kan henvises til ARN til afgørelse. ARN’s adresse er Box 174, SE-101 23 Stockholm, og nævnets hjemmesideadresse er www.arn.se. Som sidste udvej kan tvister afgøres af de svenske almindelige domstole, med underretten (tingsrätt) i Stockholm som første instans.

Danmark
En tvist mellem Swedish Match og en dansk forbruger kan i nogle tilfælde henvises til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis der ikke findes en løsning, kan klagen henvises til Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, såfremt betingelserne er opfyldt.

Det Forenede Kongerige
Ikke relevant.

Ændringer i denne information
Disse betingelser er senest opdateret: 22. januar 2019 (Version 1.1)

Produktet er tilføjet til din indkøbskurv!
Fortsæt til kassen
Produkterna är tillagda i din varukorg!
Fortsæt til kassen
Produktet kunne ikke føjes til din indkøbskurv, ikke på lager.