Udržitelnost

Naše nikotinové sáčky ZYN jsou pro Vaše potěšení. Proto, abychom mohli mít potěšení z našich nikotinových sáčků i v budoucnosti, pracujeme intenzivně na tom, bychom snížili naše negativní ovlivňování klimatu. Uvědomujeme si, že naše produkty ovlivňují klimatickou situaci a chceme tento vliv zlepšit. Naším cílem je do roku 2030 snížit klimatickou stopu veškeré naší aktivity o 41 procent.

Na těchto stránkách se mohou všichni, kdo o to mají zájem, seznámit s tím, jak pracujeme na našem balení pomocí metody hmotnostní bilance, a co to znamená.

Co znamená hmotnostní bilance?

Naše balení odpovídá za 45 procent klimatické stopy evropské divize Swedish Match v roce 2021. Jako první krok na cestě k jejímu snížení jsme začali nahražovat plast založený na ropě plastem na bio základě. Při tomto procesu používáme metodu hmotnostní bilance, což popisujeme na balení produktů ZYN. Zde si můžete přečíst jak to funguje.

Materiál na bio základě se smísí s materiálem na fosilním základě

Většina našeho balení, které používáme na šňupavý tabák a beznikotinové produkty je vyrobena z plastu, který se původně vyráběl z ropy. Když nyní začínáme používat metodu hmotnostní bilance, znamená to, že zaručujeme použití určitého množství materiálu na bio základě, které odpovídá množství plastu použitému k výrobě balového materiálu výrobků pod obchodní značkou ZYN.

Materiál na bio základě se smísí při výrobě plastu (granulátu) s materiálem na fosilním základě a tento plastový granulát je potom dopraven k výrobcům našeho obalového materiálu. Protože dodavatelé vyrábějí plasty pro různé zákazníky, obsah bude různý a některé z našich dóz budou obsahovat vice materiálu na bio základě a některé jen malou část nebo vůbec žádnou.

Ale pomocí licence můžeme komunikovat náš proces a množství materiálu na bio základě, který jsme nakoupili pro dózy produktů ZYN.

Plast na bio základě snižuje naše klimatické stopy

Metoda hmotnostní bilance nám poskytuje možnost komunikace o našem procesu, který provádíme na dózách ZYN a vysvětlit, že obsahují 90 procent palstu na bio základě, i když možná Vaše dóza, kterou držíte v ruce, je neobsahuje. Obalový materiál neobsahuje 100 procent materiálu na bio základě, protože kromě plastového granulátu jsou při výrobě přidávány i jiné hmoty, jako například změkčovadla.

Protože plast nyní obsahuje recyklovaný materiál namísto materiálu z ropy, klimatická stopa obalu produktů ZYN je snížena o 100 procent. Tato kalkulace se zakládá na celém životním cyklu balení, od výroby suroviny po nakládání s odpady podle normy ISO 14040. Tato vědecká kalkulace se nazývá analýza životního cyklu, jejímž nejznámější výsledek je známý jako “potenciální globální oteplování” označuje klimatické stopy balení. Aby bylo zajištěno, že tato analýza byla provedena správným způsobem, je kriticky zkoumána a potvrzena třetí stranou.

Nálepky na produktech ZYN jsou take vyrobeny z plastu a jsou zahrnuty do metody hmotnostní bilance. S prázdnými dózami produktů ZYN, stejně jako s jinými dózami by se mělo zacházet jako s plastovým odpadem.

Sledovatelnost zajištěná pomocí ISCC

Proto, abychom mohli zajistit, že naše investice jsou udržitelné a vedou k zvýšení obsahu bio materiálu ve vztahu k proporci materiálů na fosilním základě v našem systému, je důležité, aby materiál měl certifikaci. Rozhodli jsme se pro materiál, který je certifikovaný ISCC (International Sustainability and Carbon Certification – Mezinárodní certifikace udržitelnosti a uhlíkové stopy).

Certifikace ISCC zaručuje, že každá strana procesu zacházení s materiálem, od původního zdroje až k nám, splňuje kritéria udržitelnosti a sledovatelnosti. Jako poslední článek procesu, který vede na trh, jsme certifikovali výrobky obchodní značky ZYN podle ISCC a tím uzavíráme process sledovatelnosti.

Q&A (otázky a odpovědi):

 • Proč může být klimatická stopa snížena o 100 procent, když obsah plastu na bio základě je 90 procent?
  Klimatická stopa je měřena a potvrzena na vědeckém základě pomocí třetí strany po provedení analýzy životního cyklu podle ISO 14040. Klimatická stopa se zakládá na následující hodnotě: “GWP 100 - kg CO2e.” Tato hodnota bere ohled na množství skleníkových plynů a jejich potenciál oteplování atmosféry za jedno století.

  Protože balení s obsahem 90 procent bio materiálu má velmi nízkou klimatickou stopu (přesněji řečeno má negativní klimatickou stopu, což je vlastně protiklad oteplování), celková hodnota (GWP 100 – kg CO2e) je nižší než 0. Klimatická stopa obalu je tedy snížena o 100 procent.

 • Z čeho se skládá plast na bio základě?
  Z čeho se skládá plast na bio základě se může s dobou měnit, ale je vždy buď z recyklovaného nebo obnovitelného zdroje. Když byla v zimě 2021 zavedena hmotnostní bilance, materiál na bio základě používaný pro výrobu balení se zakládal na PFAD (Palm Fatty Acid Distillate – destilát palmových mastných kyselin) a materiál nálepek na tálovém oleij nebo použitém oleji na smažení.
  Tento materiál jsou buď zbytky z rafinerií nebo odpad z potravinářského průmyslu, který pochází ze zdrojů pod kontrolou. Materiál pochází z rostlinné přírody, ale je klasifikován jako “recyklovaný zdroj.”

 • Proč používáte bio plast spíše než recyklovaný plast?
  Podle švédského zákona o potravinách může být používán recyklovaný plast, který přichází do přímého styku s potravinami, pouze za podmínky, že splňuje požadavky EU, jako například recyklování plastových láhví PET. Tento zákon platí také pro výrobky nikotinové výrobky a šňupavý tabák. A protože systém recyklování těchto obalů je zatím omezený a protože v současnosti dostupná technologie není dostatečně rozvinutá nebo rozšířená, zdroje recyklovaného plastu splňující požadavky EU jsou minimální.
 • Proč používáte metodu hmotnostní balance spíše než zahájit výrobu veškerého balení z bio materiálu?
  Bez metody hmotnostní bilance by změna výroby balení na výrobu z bio plastu znamenala výměnu všech strojů používaných k výrobě obalů. Toto by byl časově a finančně náročný proces. Ale díky tomu, že zvolíme material certifikovaný podle ISCC, který je na bio základě, a pomocí metody hmotnostní bilance umožníme rychlejší přechod a můžeme zaručit udržitelnější balení, které snižuje naši klimatickou stopu. 
 • Proč nepoužíváte metodu hmotnostní balance pro všechny Vaše dózy?
  Bohužel je proces změny časově náročný. I když nám metoda hmotnostní balance poskytuje možnost k rychlé změně, současně musí být splněna řada ostatních faktorů. Například musí být zajištěn dostatek zdrojů bio materiálu, informace na každé doze musí být správná a musí být zajištěna sledovatelnost materiálu. Z tohoto důvodu bude zavedení změn prováděno postupně, ale díky použití metody hmotnostní bilance bude přechod urychlen.
Produkten är tillagd till din varukorg!
Fortsätt till kassan
Produkterna är tillagda i din varukorg!
Fortsätt till kassan
Produkten kunde inte läggas till i din varukorg, slut i lager.